top of page

 

A l' Escola de dansa Esther Cortes tenim la finalitat de fomentar l'amor per la dansa i d'oferir un ensenyament de qualitat, per tal que pogueu gaudir de la dansa en tots els seus nivells i disciplines, tant de formació artística per futurs ballarins com per formar part d'un públic entès.

El programa de treball que oferim respecta les diferents necessitats de l'alumne, acompanyant i guiant els seus talents per tal que puguin assolir i aprofitar totes les oportunitats al seu abast, sempre a través de valors de constància, esforç i companyerisme, creant confiança en ells mateixos, força de voluntat, autodisciplina i un alt grau de concentració per coordinar ment i cos.

Busquem una evolució constant en l'aprenentatge, tant a nivell tècnic com col-locació, flexibilitat, alineació, coordinació,... aguditzar l'atenció, integrar la informació auditiva i visual, activar la memòria de curt i llarg termini,..alhora de poder expressar sentiments a través de la sensibilitat....és a dir, transformar moviment en ART a través de la música.

Contribuim a la seva formació artística oferint un ventall de possibilitats a través de les seves emocions, talents i aspiracions personals valorant el món de la dansa i formant part d'ell, sent crítics amb el que fan, senten i veuen.

bottom of page